Về chúng tôi

Chúng tôi gây nên công ty phát sẩn xuất- bán sỉ.Chúng tôi cũng giao hàng hàng hóa đến nhiều kho hàng và đến nhiều cửa hàng riệng. Ở năm 1983 công ty này được mở.Trươc hết, công ty này chỉ sản xuất hàng hóa dây thừng, sau đó khi những khách hành bắt đầu đòi hỏi nhiều hơn thì chúng tôi làm sự sản xuất rộng hơn ví dụ bắt đầu sản xuất những hàng hóa của đồ dùng.

Hiện nay ở tập hợp gồm nhiều thư của chúng tôi các bạn có thể tìm ra những hòng hóa làm bắng gỗ, kim khí, chất dẻo, dây và cũng lau chùi.

Được cung cấp:

  • Hàng hóa chất lượng cao
  • Giá mà hấp dẫn
  • Hàng hóa sẵn có thể mua non-stop
  • Vận tải

Chúng tôi nậnh ra rằng các bạn có nhà giao hàng rồi nhưng chúng tôi muốn trở thành một trong nhà giao hàng này.

Chúng tôi mời cộng tác!