Những hàng hóa được biếu đã làm:

Hàng hóaSố lượng ở một gói đồHình ảnh
Thớt50
Thớt có kim khí50
Dụng cụ dần thịt (có kim khí)50
Dụng cụ dần thịt (gỗ)50
Dụng cụ dần khoay tây „s”40
Dụng cụ dần khoai tây hình tròn20
Cái đáng trứng50
Quả bóng mài bành50
Cán bột gỗ (đi chuyển)50
Cán bôt gỗ (không đi chuyển)50
Cán thịt50
Cán với bót50
Cán nhỏ50
Cái lật thức ăn50
Cái lật thức ăn có lỗ50
Muỗng ( bốn độ lớn)50
Muỗng Vacsava50
Thiết lập gỗ50
Dao chỉ thép cắt lát (bình thường) 50
Dao chỉ thép cắt lát (xa hoa)50
Dao nhỏ50
Muỗng cho mật ong50
Dụng cụ gắp50
Muỗng cho muối (hai lọai)50
Dụng cụ kẹp vỏ hạt50
Dụng cụ kẹp vỏ hạt có hình nấm50
Cây treo ly chén vại50
Cây treo ly giấy lau tay50
Dụng cụ bắt chuột50
Bàn chải cho gỉ30
Gậy gỗ 110 cm25
Chổi gỗ30
Chổi nhỏ50
Chổi nông nghiệp40
Bàn chải „S”50