Những hàng hóa được biếu đã làm:

Hàng hóaSố lượng ở một gói đồHình ảnh
Cái kẹp quần áo, số lượng 20100
Cái kẹp quần áo, số lượng 20 (xa hoa)50
Dây cao su quần áo (10 m) 20
Khăn trải bàn nhựa tròn (130x90)20
Bán sỉ lưới chất thải cho bồn rửa (dịu)100
Tạo mùi hương nhẹ nhàng12
Dụng cụ qúet thảm10
Túi rác 60 l (số lượng 10)40
Túi rác 35 l (số lượng 15 )40