Những hàng hóa được biếu đã làm:

Hàng hóaSố lượng ở một gói đồHình ảnh
Cái kẹp quần áo, số lượng 20100
Cái kẹp quần áo, số lượng 20 (xa hoa)50
Dây cao su quần áo (10 m) 20
Khăn trải bàn nhựa tròn (130x90)20
Khăn trải bàn nhựa tròn nhỏ 25
Bán sỉ lưới chất thải cho bồn rửa (dịu)100
Chổi rơm Perfekta28
Quét bàn Perfekta24
Bán sỉ lưới chất thải cho bồn rửa làm bằng kim khí100
Chùi xong thép có màu (số lượng 5)100
Chùi xong thép (số lượng 4 )100
Tạo mùi hương nhẹ nhàng12
Dụng cụ qúet thảm10
Túi rác 60 l (số lượng 10)40
Túi rác 35 l (số lượng 15 )40