Những hàng hóa được biếu đã làm:

Hàng hóaSố lượng ở một gói đồHình ảnh
Chổi cây lau nhà50
Chổi cây lau nhà làm bằng dây giày50
Chổi rơm Perfekta28
Quét bàn Perfekta24
Chổi gỗ30
Chổi nhỏ 50
Chổi nông nghiệp40
Thảm trước cửa cỏ10
Bán sỉ lưới chất thải cho bồn rửa làm bằng kim khí100
Giẻ rửa bát (số lượng 10)40
Giẻ rửa bát Max (số lượng 5 )48
Chùi xong thép có màu (số lượng 5)100
Chùi xong thép (số lượng 4 )100
Đá bọt bình thừờng (màu trắng, có màu)100
Đa bọt có bàn chải10
Tạo mùi hương nhẹ nhàng12
Nước thông cống (270 g, 450 g, 900 g)20
Dụng cụ qúet thảm10
Túi rác 60 l (số lượng 10)40
Túi rác 35 l (số lượng 15 )40
Gậy gỗ 110 cm25
Khăn lau bếp màu trắng50
Khắn lau bếp màu xám 50