Những hàng hóa được biếu đã làm:

Hàng hóaSố lượng ở một gói đồHình ảnh
Dụng cụ bốn mặt12
Dụng cụ nạo cắt lát 10
Dụng cụ nạo10
Trụ cầu ở bếp có lò nướng20
Khuôn đế rời- nhỏ-to10
Khuôn lõi giữa- nhỏ-to10
Dụng cụ nghiền khoai tây20/35
Dụng cụ cắt rau20
Khuôn lõi giữa (to)10 / 25
Khuôn lõi giữa (vuông)10 / 25
Khuôn lõi giữa (hẹp)10 / 25
Khuôn lõi giữa (nhỏ) 10 / 25
Cái nút chai cửa100
Xẻng cho than đá- to10
Xẻng cho than đá- nhỏ10
Nĩa xiên thịt100